Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos rengiamos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus.

Šiame dokumente atvaizduojame tvirtus situacijos elementus, reljefą, požeminius tinklus ir įrenginius, kurių atitikimas derinimas su juos prižiūrinčiomis instancijomis.

Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus, vėliau ji privalo būti sutikslinta

Ženkliname žemės sklypų ribas, nužymime statomų pastatų bei statinių padėtį ir ašis vietovėje, pažymime miško kirtimo linijas.